KOZAČKI KODEKSI ČASTI

Kozaštvo - to je bratstvo ljudi spojenih posebnim stanjem duha i svesti , etike i morala . Kozaci – su ogranak ruskog naroda sa svojop kulturom , istorijom i pamćenjem . Slavna prošlost kozaka , dela i zaveti predaka , daju nam za puno pravo da sa ponosom govorimo i ističemo :“ Slava tebi Gospode , što smo mi kozaci „ ! U kozaštvu , zajedničko je uvek bilo ispred ličnog.Kozaci su uvek služili svojoj zemlji, pravoslavnoj veri i svom narodu. Mi smo potomci i naslednici onih koji su krčili put, stvarajuči otadžbinu. Iznad svega u kozaštvu bila je kozačka volja i pravičnost naroda.

1. ČAST I DOBRO IME SU ZA KOZAKA DRAGOCENIJI OD ŽIVOTA

Čuvaj čast od najmlađih dana . Čuvaj dostojanstvo u svakoj situaciji.Imaj volju da priznaš svoju krivicu.Ako je potrebno savladaj sam sebe.Ukazujući poštovanje drugima , ne unižavaj sebe. Ne zavidi drugima i ne drži zlobu u svom srcu. Ne budi gord i ne dozvoli ni da da pomisliš da si iznad ostalih kozaka. Nikom ne pridikuj sa visine , pogledaj prvo na samog sebe. Budi dobronameran ali ne laskaj. Imaj široku dušu. Udarce sudbine dočekuj smelo. Ukoliko učiniš sraman postupak, imaj snagu volje da sam snosiš krajnje posledice.

2. KOZACI SU SVI RAVNOPRAVNI „ NEMA NI KNEZA NI ROBA SVI SU RABI BOŽIJI „

Kozaci su jednaki u pravima , ali i u odgovornosti za učinjeno, nezavisno od opšteg položaja, obrazovanja ili prošlih zasluga.Odluka koja se donese na Krugu ili Zboru jednaka je za sve i zakon je za sve. Punoletnog kozaka niko ne može lišiti reči osim komandir u stroju. Svaki kozak ima pravo da bude izabran na svaku dužnost. Zbog očuvanja jedinstva Kozaštva , kozaci nebi trebali biti članovi političkih partija.

3. PO TEBI SUDE O CELOM KOZAŠTVU I NARODU TVOME

Ne čini gluposti i uzdržavaj druge da ih ne prave. Budi častan i pravdoljubiv i ne boj se da za pravdu i nastradaš. Ne dozvoli da te zavedu koristoljublje , pohlepa, nečasno sticanje novca, niti kratkotrajna slava. Ne prepuštaj se i izbegavaj poroke. Ne konzumiraj alkohol , a duvan je štetan i za tebe i za tvoju okolinu. Izbegavaj psovanje. Znaj du su psovke još u 13 veku izmislili naši neprijatelji da bi vređali naše majke i našu veru. Budu svima za primer, i štiti uvređenog , pomozi nastradalom , nahrani i napoji gladnog i žednog, ne daj da padne duhom i telom onaj koji je slab.

4. SLUŽI SVOM NARODU

Kozak je - sluga svojoj otadžbini i zaštitnik njen od spoljnih i unutrašnjih neprijatelja. Kozaštvu je glavni zadatak služenje svojoj otadžbini i svom narodu radi njihove dobrobiti, ali ne za ličnu slavu. Za taj cilj kozak je spreman da prolije svoju krv i da da svoj život.

5. DRŽI REČ. REČ KOZAKA JE DRAGOCENA

Kozače zapamti da je svaka tvoja reč reč tvog naroda, reč kozaštva.Govori ali i ne progovaraj jer prosto rečeno nije i prosto slušano. Postoji čast u govoru.

6. POŠTUJ STARIJE , UVAŽAVAJ STAROST

Poštuj starije ljude. Zapamti bez odluke starijih ni jedna važna odluka ne može da se sprovede. Vlast starijih nije zbog snage , nego zbog autoriteta , zasluga i mudrosti. Poslušaj reči i savete onih koji su preživeli i izbećićeš mnoge greške. Starijeg kozaka poštuj kao svog oca , a stariju kozakinju kao majku. Sa starijima po činu i dužnostima budi pristojan i uslužan i ukazuj im utvrđene počasti.

7. DRŽI SE VERE PREDAKA, POSTUPAJ SHODNO PRAVILIMA OBIČAJA SVOG NARODA

Kozače budi častan i moli se Bogu. Ne zaboravo Oca svog nebeskog i on te neče ostaviti u teškom času, bodriće te i podržati i vratiće te na pu istine. Ne zaboravi pravoslavnu crkvu. Posećuj i podržavaj pravoslavne hramove. Šest dana radi a sedmi dan posveti Bogu. Znaj da bez Boga nigde nećeš stići. Ako ti je dušu dotakla sumnja , i ne znaš kako da postupiš , postupi po običajima svog naroda i po veri svojih predaka. Zapamti kozački običaji su uvek utvrđivali porodicu, zajednicu i čitavo kozaštvo. Treba da znaš, da bi imao pravilnu ocenu kada se radi o veri naših otaca : Ispunjavaj pravila Svetih Apostola i osam Vaseljenskih pravoslavnih Crkava, i ponašaj se shodno tome. Ne trpi jeres i bogohuljenje. Ćutanje o istini je isto što i poricati je.

8. NE POSTOJE VEZE SVETIJE OD DRUGARSTVA

Sa prijateljima budi druželjubiv, pomaži ih u teškoj situaciji rečju, savetom i delom. Kako se ti budeš odnosio prema njima tako će i oni prema tebi. Tako ćeš zaslužiti sveopštu ljubav, a šta može biti bolje od toga. Zapamti da je tamo gde su svi za jednoga i jedan za sve , niko se ne boji –zajedno su nepobedivi.

9. UMRI , ALI SPASAVAJ PRIJATELjA

Tako je kod kozaka bilo oduvek. Spasavanje, priticanje u pomoć - to je osnova kozačkog bratstva. Kako ćeš pogledati u oči majci prijatelja koga si mogao da spaseš a nisi to urado.

10. KOZAČKO ZNAMENjE

Kozačko znamenje je svetinja koju treba čuvati i štititi do poslednje kapi krvi. Na njima krst ili ikona označavaju veru pravoslavnu. Kozački grb je znak kozačke zajednice ili kozačke organizacije. Kao što se u kući čuva i poštuje porodična ikona, tako i kozaci čuvaju i poštuju svoja znamenja. Gde je znamenje tu je i pobeda , gde nema znamenja tu nema ni pobede, nego samo sramota. Kukavice koje su neslavno izgubile svoje znamenje ne mogu da pobede neprijatelja.

11. ZAKLETVA KOZAKA

Sa kozačkim znamenjem kozaci polažu svoju zakletvu na vernost svojoj otadžbini i kozaštvu. Zakletva je obećanje kojim se zaklinješ Bogu na Krstu Spasitelja , i njegovim Jevanđeljima da ćeš uvek i svuda braniti svoju veru pravoslavnu i otadžbinu do poslednje kapi krvi. Onaj koji krene protiv zakletve taj je izdajnik kozaštva , vere i otadžbine.

12. OTADžBINA

Tvoja otadžbina – tvoja domovina nije samo kraj , oblast u kojoj si se rodio i u kojoj živiš. Otadžbina to je naša majka, to je zemlja koja nas hrani koja nas vaspitava i daje nam sve u životu i zbog toga smo dužni ako treba da je branimo da za nju damo sve i svoj život ako zatreba. Ljubav prema domovini je sveti osećaj. Zapamti sve ovo i voli i poštuj svoju otadžbinu , tu su i grobovi tvojih predaka – poštuj ih.

13. BUDI VREDAN I NEMOJ LENSTVOVATI I DANGUBITI VREME

Svaki kozak mora da stremi tome da on i njegova porodica živi udobno, ali da ne pruža zato ruku i traži –daj. Živi od svog rada. Prezri lenstvovanje. Svaki posao radi sa voljom i ushićenjem.

14. ČUVAJ SVOJU PORODICU I BUDI JOJ PRIMER

Porodica je svetinja braka. Niko nema prava da se meša u život porodice bez pitanja ili molbe. Porodica je osnova kozačke zajednice. Glava porodice je otac i on se za sve pita. Otac treba da zasluži u svojoj porodici autoritet i uzajamno uvažavanje i razumevanje. Svoju decu treba da vaspitava da budu časna , smela, predusretljiva , dobra i beskompromisna u borbi sa zlom. Da budu vaspitani kao kozaci i da budu odani otadžbini. Omogući im adekvatno obrazovanje. Kozak je dužan da zaštiti svoju ženu , da čuva njeno dostojanstvo i njenu čast , na taj način obezbeđuje budućnost svog naroda. Poštuj oca i majku svoju.

Uistinu zapala nam je teška uloga , ali smo mi ipak srećni ljudi.

To je tako jer:

- u slavu Božiju živeti za Otadžbinu to je naš zadatak i naš cilj!

- u slavu Božiju boriti se sa njenim neprijateljima – naš sveti dug!

- U slavu Božiju umreti za Otadžbinu – naše sveto pravo!

SLAVA BOGU ŠTO SMO MI KOZACI !

Znamя CKV

OPŠTI KOZAČKI KODEKS

GOSPOD JE napravio čoveka po liku svom

Svi ljudi su isti Nema naroda Velikog i Malog!

Na poslu, u radnim danima, praznikom, u ratu mi služimo GOSPODU, kroz služenju narodu svom, Rusiji (Srbiji ) i svim ljudima.

Nikada nemoj da smatraš sinove drugog naroda manje ili gluplje od sebe, budi dobar i otvoren sa svima- kako činiš tako će ti se vratiti.

Pamti: po tebi donose sud o narodu tvom! Po delu tvom o plemenu tvom! Budi otvoren ali ne i naivan. Budi dobronameran ali ne ulizica.

Budi dostojanstven, ali ne gord!

Pamti: svaka tvoja reč je reč naroda tvog, da ne bude na osudu njegovu.

REČENO JE: ''NEMA NI KNEZA NI ROBA, NEGO SU SVI RABI BOŽJI''.

Da ne bude tebi Kozaku nijednog idola lažnog. Svima služi časno! Služi po zakonu, ali pamti - duša tvoja služi samo BOGU, da ne uđe u nju zlo čovečanstva! Kozačka sloboda je vrednija od života i blaga!

PAMTI : Sloboda tvoja, je volja BOŽIJA, zbog toga, slobodno izaberi put svoj, i služi verno!

PAMTI: Volja, ali ne i samovolja, hrabrost, ali ne i razbojništvo, junaštvo, ali ne i okrutnost!

PAMTI: Hrabri su dobri, onoliko koliko su jaki! Ne budi osvetoljubiv! Ostavi neprijatelje svoje Sudu BOŽIJEM, i on će biti brz i pravedan!

GOSPOD REČE: ''OSVETA JE MOJA, JA ĆU SE OSVETITI!''

Imaj slobodnu dušu, ali strasti drži na lancu, da strasti ne ovladaju srcem tvojim, da ne padneš u ponor bezakonja! Nikada ne ratuj sa slabijim, već samo sa jačim od sebe! U pobedi budi milostiv!

Pobedi neprijatelja tvrdom rukom, pobedi neprijatelja milošću i milosrdnim srcem, inače, nećemo imati čime stati na put čovečanskoj mržnji. Oprosti neprijeteljima svojim, ne troši dušu na mržnju i zavist, i GOSPOD će produžiti dane tvoje u miru i sreći.

Kozakom se treba roditi! Kozakom treba postati! Kozakom treba Biti!

Tada ćeš zaslužiti CARSTVO NEBESKO I SLAVU POTOMCIMA!

SLAVA BOGU ŠTO SMO MI KOZACI !!

Ideja, koncept i tekst sajta: Dragan R. Đikanović Izrada i produkcija sajta: Ivan Mihajlović