O NAMA

Kozački centar Crne Gore sa sjedištem u Podgorici,osnovan je o1.o8.2014.godine, u skladu sa Zakonom Republike Crne Gore, kao nasušna potreba da se učvršćuje viševjekovna veza sa bratskom Rusijom i utiče na sopstvenu sudbinu, neposredno i slobodno.

U formalnom smislu , kozačka stanica u Crnoj gori je sastavni dio bratske Ambasadorske kozačke stanice „Svetosavska“ u Srbiji (objedinjuje rad kozačkih zajednica u Srbiji, Crnoj Gori i Republici Srpskoj), koja je podčinjena Centralnoj kozačkoj vojsci Ruske Federacije.

Kozaci su kroz istoriju posebno bili vezani za crkvu i vjeru pa je zato Sveti Sinod Ruske pravoslavne crkve 2013.godine osnovao Komitet za saradnju sa kozacima radi “duhovnog okrepljivanja kozaštva u cijelom svijetu, okupljanja kozaka oko Ruske pravoslavne crkve, u Rusiji i u inostranstvu, očuvanja kozačke posebnosti, učvršćivanja hrišćanskih vrijednosti i daljeg razvoja kozaštva“.

Danas, kada mnogi zatvaraju oči pred surovim pragmatizmom Zapada i praksom svakovrsnog ograničavanja suvereniteta nezavisnim i slobodnim državama, upotrebom gole sile - imamo svetu obavezu da jačamo „kulturu sjećanja“. Da, između ostalog, podsjetimo na bliske veze kroz istoriju bratske Rusije sa pravoslavnim balkanskim narodima, posebno sa našim narodima, sa Srbima i Crnogorcima.

Dok trpimo nemjerljivi pritisak da se po svaku cijenu orjentišemo i usvojimo,u osnovi nama dalek i tuđi, zapadni sistem vrijednosti, valja se prisjetiti Rusije i njene principijelne politike. Njenog viševjekovnog pokroviteljstva i svakojake pomoći našem narodu, pa i one najdirektnije,diplomatske i vojne, takođe; Našeg bratstva po oružju u oslobodilačkim ratovima Srbije i Crne Gore od Turske okupacije, u Velikom i Drugom svjetskom ratu. Uvijek na istoj strani, uvijek na pravoj strani, uvijek na strani pravde i univerzalnih civilizacijskih vrijednosti.Ovdje govorimo o vjekovnom savezništvu i onoj pomoći na koju uvijek možemo da računamo, i koja nikada nije bila uslovljena odricanjem od sopstvenih državnih i nacionalnih interesa i ciljeva.

Naš zadatak je da marljivo i predano radimo u razobličavanju jednog dugotrajnog i razarajućeg „protivsrpskog istorijskog projekta“ čije posljedice trpe naši narodi. Da radimo vrijedno i neumorno na emancipaciji sveukupne kulturne politike, i one ideologije koja jednako podržava i promoviše nacionalne ,hrišćanske i opšteprihvaćene vrijednosti čovječanstva; da se ne priklanjamo „novim vrijednostima“ evroatlantske i globalne bjelosvjetske politike koja već više od stoleća sabotira nacionalni „državni projekat“ i gura na margine sveukupnog razvoja svijeta, u istorijski zapećak i državotvornu nigdinu.

Naše je zaduženje da negujemo nacionalnu svijest koja umjesto na tuđe, mora konačno da stane, na „sopstveno stanovište“, i da odatle sagledava budućnost,razvoj i napredak.Da kao razumni i racionalni ljudi tragamo pravu mjeru u odnosu nacionalnog i univerzalnog.Da preuzmemo odgovornost i podržimo državotvorne ideje i nacionalne strategije;da štitimo naše pravo na ispoljavanje slobodne volje i slobode izbora; da insistiramo na vrijednostima koje doprinose razvoju čovječanstva, jednako i uvijek na principima ravnopravnosti i slobode.

Zato je nama važna rastuća snaga i energija bratske Rusije,koja se osovila i preuzela vodjeće mjesto u svjetskoj politici i ekonomiji, koje joj, uostalom, od davnina pripada. Konačno, biće da Putinova Rusija danas, nije samo Srbima svetionik u tmini, već i svim pravoslavnim balkanskim narodima. Kao i čitavom slobodnom svijetu koji hoće, bez obzira na vjeličinu i snagu, da bude gospodar u svojoj kući i partner u međunarodnim odnosima.

Zato je nama Rusija važna, jer je bjelodano jasno da samo ona i hoće i može da pomogne balkanske pravoslavne države, da ih osnaži i sačuva u životu. Preko kozačkog bratstva kome pripadamo, vodi najkraći put do srca Rusije, do njene globalne politike koja preferira svjetski mir i koegzistenciju, i saradnju naroda i država na globalnom planu.

Naše povjerenje u politiku Rusije je razumno i razumljivo, jer baš ona, i jedino ona, na međunarodnom i spoljnopolitičkom planu , beskompromisno brani naše stanovište i naše interese, naše pravo da vladamo sobom, pravo koje ima svaki slobodan narod i svaki slobodan čovjek!

Zato i nije slučajno da kozak na svim jezicima svijeta znači „slobodan čovjek“; onaj čovjek koji ljubi slobodu kao vrhunsku vrijednost i razlog života.Zato se i kaže da je jedino slobodan čovjek djelatan čovjek, od svake koristi sebi, svojoj porodici, svom društvu i svom narodu

Spomenik Rusko-srpkom prijateljstvu u Slavjanosrpsku

Biti kozak danas znači ploviti kroz buru i oluju, i neumorno tragati za najboljim putevima koji vode na čistinu, u mirnu luku nacionalne opstojnosti i prosperiteta.


Uvjek sa Rusijom - nikada protiv Rusije!

Ideja, koncept i tekst: Dragan R. Đikanović Izrada i produkcija: www.mp.rs